Skip to content

Pre nájomníkov

Bývať v podnájme a prenajímať si byt sa na prvý pohľad nemusí zdať ako niečo, čo by ti malo spôsobovať zbytočné vrásky navyše. No i tak bežná vec sa môže pre teba ako nájomníka za určitých okolností značne skomplikovať.

Najlepší spôsob, ako predchádzať zbytočným problémom je prevencia a poctivá príprava prenájmu. Jednoducho, kľúčové je dobre poznať práva a povinnosti ako nájomníka, tak aj prenajímateľa.

Všetko, čo treba pri prenájme vedieť o vzťahu nájomca-prenajímateľ sme spracovali pre našich užívateľov v platenom obsahu pre nájomníkov. Nájdeš v ňom odpovede na nasledujúce otázky:

Zákony a právne predpisy upravujúce nájom bytov


  Ktoré zákony upravujú prenájom bytov na Slovensku?

  Ktorý zo zákonov je pre nájom bytu výhodnejší?

  Ktoré body musí podľa zákona obsahovať nájomná zmluva?

  Ktoré body sa v zmluvách zabúdajú a na ktoré by si nemal zabudnúť?

  Mám si nechať zmluvu skontrolovať odborníkom?

Kým si nehnuteľnosť prenájmeš


  Ako pripraviť byt na obhliadku a na čo si dať pozor?

  Poistenie pre nájomníkov – ako na to?

  Ako hľadať a vybrať nájomníka?

  Ako pripraviť dobrú zmluvu a ďalšie dôležité dokumenty?

  Ako byt odovzdať nájomníkovi?

Počas nájomného vzťahu


  Ako si kontrolovať termíny a platby?

  Ako vyúčtovať prevádzkové náklady?

  Čo s opravami? Kto je za ne zodpovedný?

  Ako komunikovať s nájomníkom?

  Ako sa zdaňujú príjmy z prenajímania? Aké sú možnosti? Daňová evidencia pre prenajímateľov

Ukončenie nájmu


  Ako správne ukončiť zmluvný vzťah?

  Ako byt po ukončení nájmu od nájomníka prebrať?

  Ako správne urobiť záverečné vyúčtovanie nákladov a kaucie?

  Ako riešiť problémy? Ako na neplatičov?

  Ako prebieha súdne a exekučné konanie? Aká je šanca uspieť? 

Naši partneri


  Naši odborní garanti

Získajte prístup k platenému obsahu a nenechajte nič na náhodu!


Zaregistrujte sa a získajte plný prístup k unikátnemu obsahu pre prenajímateľov a nájomníkov,
ktorý zahŕňa všetky informácie a dokumenty o prenájme a nájme na našom webe.
error: