Skip to content

Príprava prenájmu

Príprava prenájmu je najdôležitejšou fázou pri prenajímaní nehnuteľnosti. Cieľom je pripraviť seba, nehnuteľnosť a nájomníka na nájomný vzťah. Táto fáza rozhoduje o tom, ako bude budúci nájomný vzťah vyzerať. Je to fáza, kedy prenajímateľ nastavuje parametre budúcej spolupráce. Hlavným bodom, okrem iného, je nájsť spoľahlivého nájomníka.

Príprava bytu na prenájom


Pre teba ako prenajímateľa je dôležité pripraviť byt do takého stavu, aby bol pre nájomcu atraktívny, funkčný a, samozrejme, bezpečný. Nezabúdaj na to, že aj na trhu bytov na prenájom vládne konkurencia. Preto musíš tvoj byt odprezentovať v čo najlepšom svetle. Zameraj sa pritom najmä na jeho atraktivitu, funkčnosť a bezpečnosť.

Kliknutím zobrazíš celý text

Hľadanie nájomníka – najdoležitejší moment prípravy prenájmu


Aká by to bola investícia do nehnuteľnosti bez nájomníka? Aj keď ideálny nájomník neexistuje, v nasledujúcej časti ti načrtneme, akým spôsobom si nájsť a vybrať niekoho, kto sa mu bude aspoň trochu približovať.  Znovu pripomíname, že toto je kľúčový moment prenajímania. Musíš si uvedomiť, že s človekom, ktorého si vyberieš, budeš musieť možno riešiť aj menej príjemné situácie. A preto venuj výberu nájomníka zvýšenú pozornosť. Platí tu totiž staré známe – radšej dvakrát meraj a raz rež. Aké možnosti hľadania máš teda k dispozícii?

Kliknutím zobrazíš celý text

Ako si vybrať spoľahlivého nájomníka?


A tu sa dostávame k najdôležitejšiemu bodu pri príprave prenájmu. Publikoval si inzeráty a ozvalo sa ti niekoľko záujemcov. Ako si teraz vyberať toho najlepšieho? Podľa akých kritérií? Základné pravidlo pri výbere je vlastne veľmi jednoduché. Treba si vybrať toho najspoľahlivejšieho. A ako ho rozpoznáš? To ti vysvetlíme v nasledujúcom odstavci.

Kliknutím zobrazíš celý text

Prenajímanie bytu rodinám s deťmi


Mnoho prenajímateľov sa obáva, že v prípade prenajímania bytu rodinám s deťmi, bude dochádzať k častým vznikom poškodenia bytu. Prax však ukazuje, že práve rodiny s deťmi sú zodpovednejšími, menej problémovými nájomcami. Ak by aj napriek tomu k poškodeniu bytu alebo jeho zariadenia došlo, nájomca má povinnosť škodu nahradiť. Dôležité je ale mať dobrú nájomnú zmluvu, ktorá ti zabezpečí dostatočnú ochranu.

Kliknutím zobrazíš celý text

Prenajímanie bytu viacerým osobám


Častokrát sa stáva, že v byte býva viacero osôb. Svoju nehnuteľnosť môžeš prenajať pracujúcemu páru, študentom alebo celej rodine. Každý z týchto prípadov má svoje výhody aj nevýhody. Samozrejme čím viac ľudí, tým väčšie riziko vzniku škody na samotnej nehnuteľnosti a jej zariadení. Otázne však zostáva, s kým uzavrieť nájomnú zmluvu.

Kliknutím zobrazíš celý text

Príprava nájomnej zmluvy


Každý nájomný vzťah je jedinečný, a teda vyžaduje aj jedinečný právny rámec. Naša rada je jednoznačná – nechaj si vypracovať nájomnú zmluvu skúseným advokátom, ktorému dôveruješ. 

Najlepšie takým, ktorý sa v danej oblasti vyzná a pravidelne takéto zmluvy pripravuje. V žiadnom prípade nepoužívaj zmluvy stiahnuté z internetu. Tie sú totiž veľmi všeobecné, nezriedka aj s chybami a neobsahujú špeciálne ustanovenia. Zmluvu odporúčame stále vyhotoviť v písomnej forme aj napriek tomu, že sa to zákonom nevyžaduje.

Kliknutím zobrazíš celý text

Ďalšie užitočné dokumenty


Ak sa chceš vyhnúť zbytočným nedorozumeniam, mať na poriadku všetky potrebné dokumenty je základ. Okrem kvalitnej a podrobnej nájomnej zmluvy ti prenajímanie výrazne uľahčia aj nasledujúce dokumenty

Kliknutím zobrazíš celý text

Odovzdanie bytu nájomníkovi


Posledným krokom pri príprave prenájmu je odovzdanie bytu nájomcovi. Aby aj finále prípravy prenájmu dopadlo na výbornú, skontrolujte si náš checklist k odovzdávaniu bytu, aby si na nič dôležité nezabudol.

Kliknutím zobrazíš celý text
error: