Skip to content

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti

Investícia do nehnuteľnosti a jej následný prenájom sú výbornou možnosťou, ako si zabezpečiť doplnkový príjem. V tejto časti ťa prevedieme informáciami o účtovno-daňových povinnostiach, ktoré sú s prenájmom bytu spojené. Vysvetlíme, ako viesť účtovníctvo, ako zdaňovať príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a ako na dani ušetriť.

Registračné povinnosti pri prenájme nehnuteľnosti


Potrebuješ na prenájom nehnuteľnosti na Slovensku živnostenské oprávnenie? Alebo smieš prenájom bytu prevádzkovať aj ako fyzická osoba – nepodnikateľ? Odpovede na tieto otázky aj o prípadných výhodách a nevýhodách oboch možností z finančného hľadiska sa dozvieš v nasledujúcich riadkoch tohto článku.

Zobraz viac …

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti


Výška daní, spôsob jej výpočtu a možnosti optimalizácie závisia od formy, ktorou nehnuteľnosť prenajímate.

Zobraz viac …

Daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti


Daňové výdavky predstavujú položky, ktoré znižujú tvoj základ dane. Zjednodušene povedané, čím vyššie daňové výdavky si uplatníš, tým nižšie dane budeš musieť platiť. Všetky uplatnené výdavky ale musia vždy vecne súvisieť a slúžiť na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov  z prenájmu. Inak ti ich daňová kontrola pri prípadnej kontrole neuzná. Ktoré výdavky si môžeš uplatniť pri znížení základu dane sa dozvieš v nasledujúcich riadkoch.

Zobraz viac …

Vedenie účtovníctva pri prenájme nehnuteľnosti


Už viete, čo sú tvoje príjmy a výdavky z prenájmu nehnuteľnosti. Poslednou otázkou ostáva, aké sú zákonné požiadavky na ich evidenciu, respektíve vedenie účtovníctva. Vôbec pritom nejde o príliš zložitú byrokraciu. Po krátkom štúdiu voľne dostupných zdrojov na internete zvládne spraviť účtovníctvo k prenájmu nehnuteľnosti takmer každý. Zložitejšie môže byť napríklad podanie samotného daňového priznania, aby ste si správne uplatnili oslobodenie, či vyplnili všetky potrebné kolónky. Ak sa však stále necítiš v problematike isto, alebo proste iba chcete ušetriť svoj čas, nájdite si externého účtovníka.

Zobraz viac …

Ktorá forma prenájmu nehnuteľnosti je najvýhodnejšia?


Keďže už vieš o zdaňovaní príjmov z prenájmu nehnuteľnosti všetko, treba na záver rozlúsknuť už iba jednu otázku – akú formu registrácie a zdaňovanie pri prenajímaní nehnuteľnosti voliť alebo ktorú odporúčame my.

Zobraz viac …

error: