Skip to content

O nás

Ako a prečo vznikol web akoprenajimat.sk

Môj byt prenajímam už pätnásť rokov. Pri mojej poslednej skúsenosti sa nájomný vzťah s nájomníkom postupne menil z priateľského cez neutrálny a dohováračský až po ignorantský a spravovaný advokátmi a nakoniec skončil stretnutiami na súdoch. 

Hoci mi od začiatku prenajímania bolo jasné, že nie všetci moji nájomníci budú ideálni, skutočné problémy prišli až po pätnástich rokoch. Z nájomníka, ktorý sa pri podpise zmluvy tváril ako slušný človek, sa vykľul doslova podvodník, ktorý bol už starý známy slovenského právneho systému. Systematicky ho totiž využíval vo svoj prospech. A najmä jeho nedostatky. 

Počas riešenia tohto prípadu a po následných diskusiách s viacerými prenajímateľmi, ktorí mali alebo majú podobné problémy, sme sa spoločne rozhodli podeliť sa so svojimi skúsenosťami s ostatnými prenajímateľmi, aby sa podobných nepríjemností vedeli včas vyvarovať.

Kto sme?

Sme skupina ľudí, ktorí svoje úspory už pred rokmi investovali do kúpy bytov. Cieľom našej investície bolo a stále je ich prenajímanie. Počas rokov prenajímania sme zažili rôzne situácie a riešili sme veľa rôznorodých problémov. 

Skúsili sme si, aké ťažké je pre začínajúcich prenajímateľov (a neskôr aj pre tých ostrieľaných) získavanie relevantných informácií a riešenie problémov vznikajúcich pri prenájme bytov. 

Keďže takýto spôsob investovania a zhodnotenia kapitálu volí stále viac ľudí na Slovensku, rozhodli sme sa o svoje vedomostii podeliť. Tiež máme skúsenosti aj na opačnej strane barikády. Aj my sme si byty prenajímali a prenajímame – na Slovensku aj v zahraničí.

Aký je náš cieľ?

Naším hlavným cieľom je poskytovanie informácií o témach spojených s prenajímaním a nájmom bytov všetkým, ktorí to potrebujú.

Myslíme si, že zvýšením informovanosti oboch zúčastnených strán bude vstup neserióznych individuí a podvodníkov do nájomných vzťahov omnoho ťažší. Tým ušetríme veľa ľuďom nervy, čas a v konečnom dôsledku i nie málo peňazí.

A preto dúfame, že sa táto stránka stane tvojou praktickou príručkou úspešného prenajímania.

error: