Skip to content

Počas prenájmu

Ako každá zárobková činnosť, tak aj prenajom bytu si vyžaduje neustále nasadenie a pozornosť. Aj počas prenájmu sa musíš ako prenajímateľ o svoju nehnuteľnosť, nájomný vzťah a nájomníka starať. Neraz sa totiž stane, že sa niečo v byte pokazí alebo treba pre zmenu riešiť ročné vyúčtovanie spotreby prevádzkových nákladov. V tom najhoršom prípade sa môže tiež stať, že nájomník prestane platiť nájomné. Načo si treba počas prenájmu dávať pozor a ako si efektívne nastaviť správu prenajímaného bytu sa dozvieš v nasledujúcich riadkoch.

Kontrola platieb a termínov


Odovzdaním bytu nájomcovi sa práca prenajímateľa nekončí. Pre úspešný prenájom je veľmi dôležité pravidelné kontrolovanie všetkých druhov platieb. A nielen to, či prišlo nájomné za tento mesiac, ale aj platby za prevádzkové náklady, poistné, poplatok za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, prípadne všetky ďalšie poplatky, ktoré ste si s nájomníkom v zmluve dohodli.

Zobraz viac …

Prenájom a vyúčtovanie prevádzkových nákladov


Mesačné platby za elektrinu, plyn a vodu sú preddavkové (zálohové), a teda nezodpovedajú priebežnej reálnej spotrebe nájomníka. Preto po zúčtovacom období doručí dodávateľ vyúčtovanie, z ktorého sa dozviete, či boli preddavkové platby dostatočné a vznikol preplatok alebo bola naopak reálna spotreba vyššia ako platby, a teda treba zaplatiť vzniknutý nedoplatok.

Zobraz viac …

Komunikácia s nájomníkom


Všetky naše rady však nemusia stačiť na bezproblémový prenájom a vzťah s nájomníkom, pokiaľ nebudú aj dobre odkomunikované. Správna komunikácia býva často podceňovaná, no pritom je kľúčom k úspechu. Mnohokrát aj v bežnom živote je oveľa dôležitejšie ako niečo povieš, než podstata, teda to čo chceš povedať.

Všeobecne by mala byť tvoja komunikácia s nájomníkom alebo záujemcom o byt jasná a priama, ale zároveň slušná a férová. Nezabudni na príslovie: „Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva.“

Zobraz viac …

error: