Skip to content

Súdne a exekučné konanie

Neplatiči sú nájomníci, ktorí prestali plniť svoje platobné záväzky plynúce z nájomnej zmluvy. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov dostaneš do situácie, keď sa nájomník stane neplatičom, predstavujú súdne a exekučné konanie tvoje ďalšie možnosti riešenia problému.

POZOR: Vymožiteľnosť práva a finančných záväzkov na Slovensku je v mnohých prípadoch neistá, zdĺhavá a spojená s ďalšími finančnými nákladmi. Preto je najlepším spôsobom ako predísť neplatičom, v prvom rade samotná prevencia.

Už pred uzatvorením nájomnej zmluvy si musíš budúceho nájomcu preveriť. V odstavci príprava prenájmu nájdeš návod ako na to.

Ako predchádzať neplatičom a ako minimalizovať prípadnú stratu


Prevencia je stále lepšia a lacnejšia ako neisté súdne konanie a exekúcia. Preto sa snaž urobiť všetko pre to, aby si nájomcu pred podpísaním zmluvy spoznal v rámci možností čo najlepšie. Počítaj s tým, že sa tvoj nájomník neplatičom stane a priprav sa na takú situáciu. V nasledujúcom odstavci ti priblížime tvoje možnosti.

Zobraz viac …

Mimosúdne vymáhanie pohľadávky


Z právneho, finančného ale aj časového hľadiska odporúčame začať proces vymáhania dlžného nájomného najprv mimosúdne. Skús osloviť nájomcu sám, aby ti dlžné nájomné zaplatil. Môžeš mu poslať upomienku poštou, SMS správy s pripomenutím splatnosti nájomného alebo ho aj opakovane kontaktovať telefonicky.

Zobraz viac …

Súdne konanie


Ak sa nepodarí od nájomcu vymôcť dlžné nájomné mimosúdnou cestou, je potrebné pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávky. Pri súdnom konaní môže ísť o zdĺhavý a finančne náročnejší proces. Je to však jediný spôsob ako získať podklad pre nútený výkon rozhodnutia exekútorom.

Zobraz viac …

Exekučné konanie


Poslednou fázou vymáhania dlžného nájomného je exekúcia. Ide o nútený výkon súdneho rozhodnutia alebo iného exekučného titulu, ktorý vykonáva súdom poverený exekútor. K exekúcií sa pristupuje vtedy, ak nájomca nezaplatí dlžné nájomné ani na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia.

Zobraz viac …

error: