Skip to content

Ukončenie prenájmu

Ukončenie prenájmu je zavŕšením nájomného vžťahu pri ktorom nájomník odovzdá byt a jeho súčasti, a prenechá ich znovu prenajímateľovi. Jedná sa o jeden z dôležitých momentov procesu prenajímania. V nasledujúcom texte si povieme čo a ako treba urobit a na čo si treba dať pozor. Tiež pri ktorých témach možu mať prenajímateľ a nájomník rozne názory a akým spôsobom je ich možné riešiť.

Prebratie bytu, príslušenstva a kľúčov


Odovzdaním bytu sa dostáva tvoj prenajatý majetok späť do tvojho užívania po užívaní nájomníkom. Cieľom je skontrolovať stav a poškodenia prenajatého bytu ako aj prebrať bytové príslušenstvo a kľúče. Ukončenie prenájmu zahňajúce proces preberania bytu si popíšeme v ďalšom texte.

Zobraz viac …

Vyúčtovanie nákladov a kaucie


Jedná sa o dôležitú tému v prípade, že si sa s nájomníkom dohodol, že si vzniknuté preplatky alebo nedoplatky navzájom vyrovnáte. Táto téma ťa môže sprevádzať ešte aj po prevzatí bytu od nájomcu. Je to preto, lebo vo vačšine prípadov zúčtovacie dáta od dodávateľov sú k dispozícii až po ukončení zúčtovacieho obdobia.

Zobraz viac …

Problémy


Ako pri každej činnosti pri ktorej sa stretávajú záujmy viacerých osôb, aj pri prenájme sa dostaneš skôr alebo neskôr do situácie pri ktorej musíš riešiť problém, alebo máš na tému iný názor ako tvoj nájomník. Ukončenie prenájmu je fázou, ktorá je na problémy priam predurčená. „Závislosť“ nájomníka na byte sa končí, to znamená, že si bude svoje názory presadzovať oveľa intenzívnejšie ako to bolo na začiatku, keď sa snažil byt získať do prenájmu. V nasledujúcom odstavci ti dáme zopár tipov ako také situácie riešiť.

Zobraz viac …

error: