Skip to content

Ukončenie nájomného vzťahu zo strany nájomníka

To, akým spôsobom skončíš existujúci nájomný vzťah, záleží predovšetkým od toho, podľa akého zákona si uzavrel nájomnú zmluvu. Detaily k zákonom upravujúcim prenajímanie nájdeš na stránke Zákony pre nájomníkov. V nasledujúcom texte si popíšeme, aké sú tvoje možnosti v prípade ukončenia nájomného vzťahu, ako aj to, aké máš voči svojmu prenajímateľovi povinnosti.

Ukončenie nájomného vzťahu na základe Občianskeho zákonníka


Pokiaľ bola tvoja nájomná zmluva uzavretá na základe Občianskeho zákonníka, nájomný vzťah môže skončiť niektorým z týchto troch spôsobov: uplynutím času, dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. Uvedené spôsoby ukončenia nájomného vzťahu si v nasledujúcom texte rozoberieme podrobnejšie.

Zobraz viac …

Ukončenie nájomného vzťahu na základe zákona o krátkodobom nájme bytu


Ak je tvoja nájomná zmluva uzavretá podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, nájomný vzťah môže skončiť nasledovnými spôsobmi: uplynutím času, dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.

Zobraz viac …

Máš po ukončení nájmu voči svojmu prenajímateľovi nejaké ďalšie povinnosti?


Odpoveď na túto otázku závisí opäť od situácie, či bola nájomná zmluva uzavretá podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zobraz viac …

error: