Skip to content

Dokumenty pre nájomníkov

Aby sme ti prenajímanie čo najviac uľahčili, pripravili sme pre teba na stiahnutie niekoľko dôležitých dokumentov. Väčšinu z nich stačí len vyplniť a dajú sa okamžite používať. Niektoré dokumenty je potrebné minimálne upraviť tak, aby vyhovovali tvojej konkrétnej situácii.

Odpočet elektriny, plynu a vody


Odpočet elektriny, plynu a vody sa robí pri preberaní bytu a aj pri jeho spätnom odovzdávaní prenajímateľovi. V prípade potreby aj počas prenájmu, napríklad pri výmene meračov. Tento dokument slúži nielen na evidenciu, ale obe strany v ňom zároveň potvrdzujú správnosť hodnôt odčítaných a zapísaných z meracích zariadení.

K dokumentu …

Potvrdenie o odovzdaní kľúčov


Tento dokument slúži ako potvrdenie pri odovzdávaní kľúčov prenajímateľom nájomcovi a naopak. Popisuje presný počet a druh kľúčov, ktoré boli odovzdané. Je to šikovná pomôcka, pretože na konci nájomného vzťahu si už nemusíš presne pamätať, aké kľúče a koľko si ich nájomníkovi odovzdal.

K dokumentu …

Príjmový doklad


V niektorých prípadoch je potrebné zaplatiť v hotovosti (kaucia, provízia a iné). Aby sa zabránilo zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám, odporúčame v takomto prípade na potvrdenie platby tento dokument. Prijímateľ v ňom potvrdzuje prebratie platby v hotovosti od platiteľa. A máte to, ako sa hovorí, čierne na bielom. Tento dokument je univerzálny a použiteľný nielen pre prenajímateľa, ale aj pre nájomníka.

K dokumentu …

Preberací protokol


Preberací protokol popisuje stav nehnuteľnosti ako aj stav a počty inventáru či zariadenia bytu. Spisuje sa na začiatku a na konci nájmu a jeho prílohou je fotodokumentácia. Je to najjednoduchší a najefektívnejší spôsob dokumentovania závad a poškodení pri prenájme nehnuteľnosti. Tento dokument má cenu zlata hlavne na konci prenájmu pri odovzdávaní bytu, kedy viete jednoznačne porovnať jeho súčasný stav s tým pri jeho prebratí nájomcom.

K dokumentu …

 

Dokumenty

error: